מהם שלושת השלבים הראשונים לפתיחת עסק פטור?

 

1.מילוי טופס 821 – פתיחת תיק במע"מ שכולל – צילום תעודת זהות, חוזה שכירות של הדירה או של מקום העסק, אישור הסמכה לתחום הרלוונטי – מהעירייה.

2. מילוי טופס – פתיחת תיק במס הכנסה- זהו צעד שחייב להיעשות מיד עם פתיחת העסק. אין להפעיל את העסק לפני פתיחת התיק במס ההכנסה. לצורך פתיחת התיק יש למלא טופס 5329, כולל: צילום תעודת זהות, חוזה שכירות, במקור וטופס 2542 – בקשה לניכוי מס במקור

3. פתיחת תיק בביטוח הלאומי-מעבר לעובדה שיש צורך להיות מבוטח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי, בבואך לפתוח תיק בביטוח הלאומי יש למלא את טופס 6101 הנקרא דין וחשבון רב שנתי.

 

חוק לרון

חוק לרון הוא חוק שמסדיר את עניין קצבת הנכות וההכנסות מן העבודה – הווה אומר ש: ההכנסות מן העבודה לא יבטלו את הקצבה אלא אם ההכנסות יעברו תקרת  סכום מסוים (כ 2000 שקלים) וגם אז הקיזוז מהקצבה יתבצע בהדרגתיות

לגבי עסק פטור – החלוקה מתבצעת בדומה לחוק לרון, ובהתאם להגדרת עוסק פטור בחוק.

הגדרת עוסק פטור בחוק – עוסק פטור הוא עסק עצמאי קטן וזעיר אשר סך ההכנסות שלו לא יעלה על סכום מסוים, נכון לשנת 2018 מדובר על סכום שנתי של 99,003 שקלים. הזכות להיות עוסק פטור מקנה פטור מתשלומי מע"מ על ההכנסות. בנוסף אין צורך בדיווח שוטף (כל חודש) למע"מ על כל ההכנסות. בשונה מעוסק מורשה  – אשר יוגדר כעסק גדול יותר מאשר עוסק פטור. כל סוג עסק יחויב בתנאים שונים ובדרכי התנהלות שונות אל מול הרשויות.

ולסיום: סמנטיקה – נעסוק לרגע בביטוי "עוסק זעיר":

  1. עוסק זעיר כבר לא קיים – אין ביטוי כזה עוסק זעיר
  2. ביולי 2002 תוקן חוק מעמ והוחלט ש "עוסק זעיר פטור" ו "עוסק זעיר" יבוטלו
  3. משנת 2002 ונכון לעכשיו עוסק זעיר הוחלף לעוסק פטור
  4. במילים פשוטות עוסק זעיר = עוסק פטור

אודות המחבר