GOMORE

המגזין לעסקים בישראל

עיצוב חוברת ודף נחיתה עבור מגזין GOMORE, המגזין לעסקים בישראל,
במגזין: כתבות עומק הנכתבות ע"י אנשי מקצוע – בעלי עסקים, כלים אופרטיבים בנושא המגזין והזדמנויות עסקיות.
המטרה הייתה לבנות ולעצב עיצוב בקו נקי חדשני ומזמין

עיצוב בקו נקי חדשני ומזמין