SYD

קמפוס ישראלי ללימודי רפואה במינסק

אפיון עיצוב ובניית אתר עבור SYD חברה בעלת חזון ואידאולוגיה עם שילוב של לימודי רפואה עם מקצוענות בלתי מתפשרת, איכות חיים גבוהה ובמחיר שווה לכל כיס.
עיצוב בקו נקי חדשני ומזמין בשילוב מאפייני הנעה לפעולה.

עיצוב בקו נקי חדשני ומזמין
בשילוב מאפייני הנעה לפעולה